SU VE ATIK SU ARITMA AĞIRLIKLI OLMAK ÜZERE, ÇEVRE TEKNOLOJİSİNİN BÜTÜN UYGULAMA ALANLARINDA FAALİYET GÖSTEREN ENTA MÜHENDİSLİK

Enta, cirosunu yüzde 40 artırmayı hedefliyor

Dünya Gazetesi /15 Temmuz 2014

Enta, cirosunu yüzde 40 artırmayı hedefliyor

Su ve atık su arıtma ağırlıklı olmak üzere, çevre teknolojisininn bütün uygulama alanlarında faaliyet gösteren Enta Mühendislik, 14 ülkede yaklaşık 50 proje geliştirdi. 2013 yılında cirolarını iki katına çıkardıklarını söyleyen Enta Mühendislik Genel Müdürü Mehmet Yüceyurt, bu yıl ise cirolarını yüzde 40 artırıp 30 milyon TL’ye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Yüceyurt, pazardaki konumlarını geliştirmeyi ve yeni ülkelere açılmayı amaçladıklarını bildirdi.Evsel, endüstriyel, paket atık su arıtma, su arıtma ve şartlandırma, ekipman imalatı,çamur ber tarafı, tuz çözeltisi hazırlama,işletme ve bakım, projelendirme, imalat,montaj ve cevre danışmanlığı konularında faaliyet gösterdiklerini bildiren Mehmet Yuceyurt, bugüne kadar yurt içi ve dışında 400’den fazla projeye imza attıklarının bilgisini verdi. Yurtdışında Irak, Azerbaycan, Pakistan, Gürcistan, Kazakistan, Rusya, Sudan, Etiyopya, Dubai, Seyşel Adaları, Bulgaristan, Arnavutluk gibi 14 ülkede 50’ye yakın projede iş yaptıklarını belirten Yuceyurt, “Bulgaristan, Rusya, Irak ve Pakistan’da da halen devam etmekte olan projelerimiz var. Bunlardan Irak, Pakistan ve Libya’da ise kayıtlı olduk ve temsilciliklerimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yıllık ciromuzun yüzde 30’u ihracattan geliyor” açıklamasında bulundu. Yurtiçinde Marmara bölgesi başta olmak üzere hemen her bölgede atık su arıtma tesislerinin bulunduğuna değinen Yuceyurt, “Arçelik, Ülker Grubu, Şişecam, Tüprag, Procter & Gamble, Hayat Holding gibi büyük sanayi kuruluşlarına, organize sanayi bölgelerine ve belediyelere endüstriyel arıtma tesisleri yaptık” diye konuştu.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında projelendirme işi üstlendi

2013 yılında Türkiye’nin gündeminde olan ve Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yürütülen sanayi atık sularının ortak arıtımının sağlanması için sekiz tane Organize Sanayi Bölgesi’nin evsel ve endüstriyel atık sularının ortak arıtılmasına yönelik beş adet projelendirme işini üstlendiklerini söyleyen Mehmet Yuceyurt, şöyle devam etti: “Müşterek atık su arıtma tesislerinde azot giderimli aktif çamur sistemi ile arıtılacak atık sular, Ergene Nehri’ne deşarj standartlarına getirildikten sonra Marmara Denizi’ne deşarj edilecek. Arıtma tesisi çıkışında arıtılmış suyun gerçek zamanlı sürekli izlenmesi ile Ergene’nin hayata donuşu takip edilebilecek. Bu proje kapsamında yapılacak olan atık su arıtma tesisleri, 200 bin metreküp/gün kapasiteli Velimeşe OSB, 60 bin metreküp/gun kapasiteli Ergene I OSB, 90 bin metreküp/gün kapasiteli Ergene II OSB, 37 bin 500 metreküp/gün kapasiteli Muratlı OSB ve 30 bin metreküp/gün kapasiteli Türkgücü OSB’dir. Velimeşe Islah OSB Endüstriyel ve Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Tamamlandığın da, kapasitesi ile Türkiye’nin Organize Sanayi Bölgesi olarak en büyük arıtma tesisine sahip olacak.” Projenin Cevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylarının tamamlandığını belirten Yuceyurt, bu projenin aynı zamanda havza bazında yapılmış ilk projelerden olduğuna ve Ergene Havzası’nın korunmasını sağlayacağına dikkat çekti. Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisi taahhüt işlerinin yanı sıra, projelendirme konusunda da hizmet verdiklerini anlatan Mehmet Yuceyurt, bugüne kadar otuza yakın Cevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, altı adet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay alan projeleri bulunduğunu bildirdi. Son donemde özellikle Endüstriyel atık suyun geri kazanımına yönelik çalışmalara yoğunluk verdiklerinden bahseden Yuceyurt, şöyle devam etti: “Laboratuvar çalışmaları ve yurtdışından yeni teknolojiler getirme konusunda sürekli araştırmalar yapıyoruz. Arıtma tesisinden çıkan arıtılmış suyu tekrar işlemlerden geçirerek üretim surecinde kullanılabilir hale getirdik. Özellikle ülkemizde cok gelişmiş olan tekstil sektöründe, arıtma tesislerinden çıkan suyun geri kazanılarak üretimde kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmalarımız var. Yani dünyada kısıtlı halde olan suyun, minimum düzeyde kullanılarak üretim yapılmasına katkıda bulunmak için inovatif çalışmalarımız devam ediyor.” Arıtma tesisini projelendirip, devreye alıp, müşteri teslim ettikten sonra oluşabilecek arıza durumlarında en iyi ve hızlı servis vermenin, sektör için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Yüceyurt, sadece bu alanda bile uzman bir kadroya sahip olduklarını ifade etti. Türkiye’nin arıtma çöplüğüne dönüşme yolunda olduğuna dikkat çeken Mehmet Yuceyurt, şu ifadede bulundu: “Cevre ve Şehircilik Bakanlığı, özellikle proje onayları hususunda bir takım kriterler getirdi. Ama bu kriterleri daha da artırması gerekirken tam aksine, tekrar değiştirdi. Bunun yanı sıra ülke sanayisi de çok hızlı gelişiyor. Yapılan birçok arıtma tesisi geleceğe donuk yapılmadığından, birkaç sene sonra kapasite artışından dolayı ilave arıtma tesisleri ihtiyacı çıkıyor.

” ARAŞTIRMA SERVİSİ