TUZ ÇÖZELTİSİ HAZIRLAMA

Tuz Çözeltisi Hazırlama Ayka Addis Textile ETİYOPYA Tuz Çözeltisi Hazırlama Tesisi

Pamuklu kumaş boyama ve iplik boyamada çektirici elektrolit olarak Na2SO4(sodyumsülfat) veya NaCI(Sodyum klorür) kullanılmaktadır.Bir boyama banyosunda Ca, Mg, Fe, Cu, HCO3 anyon ve katyonlarının üst sınırları olup,bu değerlerin üzerinde olması boyamayı negatif yönde etkiler.

 • Ca+2, Mg+2 < 80 mg/lt.
 • Fe+2 < 0.1 mg/lt.
 • Cu+2 < 3mg/lt
 • HCO3-2< 80 mg /lt.

Sodyumsülfat çözeltisi içerisinde bu değerler daha düşüktür. Bu nedenle daha çok sodyum sülfat kullanılır. Ancak, tuz olarak NaCI kullanmanın kalite ve ürün üzerindeki faydaları sayılmayacak kadar fazla olması nedeniyle üretimde NaCI kullanılması tercih edilmektedir. Bu sistemin tercih nedenleri şöyle sıralayabiliriz.

 

 • EKONOMİ

  Sistemde kullanılacak tuzun bugün su yumuşatma ünitelerinde kullanılacak olan kaba tuz olduğu ve fiyatı gözönüne alınırsa, bunun hazırlanabilmesi için %99 verimle ve düşük maliyetle çalıştırılması sağlanacaktır.

   

 • KOLAY İŞÇİLİK

  Tesiste, boyahanede çalışan işçilerin tuz çuvallarını taşıması, yerlere dökülmesi vb gibi her türlü problem ortadan kalkacaktır.(Örneğin: pompaların yıkanması ) Çünki bu tuz sıvı olarak (tuz çözeltisi) istediğiniz boyama ünitesinin yanına kadar getirilecektir.Yapılacak iş sadece vanayı açmak ve kapatmaktır.

   

 • ZAMAN TASARRUFU KONTROL KOLAYLIĞI

  Boyama makinalarının yanlarında bulunan tanklarda kullanılacak tuzun çözülmesi, bilhassa koyu renklerin boyanmasında daha fazla tuz kullanılması nedeniyle oldukça uzun bir süre almaktadır.Ayrıca boruların zaman zaman tıkanması, tuzun tam çözünememesi vb. gibi sorunlarda yok edilmektedir. Sonuç olarak bir boyama işleminde 0.5-1 saat gibi bir zaman tasarrufu sağlanacaktır.

   

 • OTOMASYONA HAZIRLIK

  Elektrolitin boya makinalarına tamamen otomatik olarak verilmesi gerektiğinden tuz çözeltisinin hazırlanması gerekmektedir. Sodyum sülfatın çözünürlüğü sıcaklığa göre belli oranlarda değiştiği için değişik zamanlarda farklı konsantrasyonlarda çözelti hazırlama veya hazırlanmış olan çözeltilerin kristallenme tehlikesi her zaman mevcuttur.Oysa sodyum klorürün sıcaklık ve çözünürlüğünde çok büyük bir değişiklik olmadığı için böyle tehlikeler sözkonusu olmayacaktır.

   

 • İYİ DERECEDE TUZ KALİTESİ VE BOYAMA

  Kurulacak böyle bir sistemle tuzdaki;

  • Ca ve Mg < 10 mg/lt.
  • Fe < 0.01 mg/lt
  • Cu < 0.2 mg/lt

  değerleri elde edileceğinden, kaliteli mal boyanmasında, daha düzgün boyamalar elde edilmesinde ve işletmelerde kısmen de olsa sertliğe bağlı olarak yaşanan tuşe olayından kurtulunmasında tuz çözeltisinin kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Ayrıca bu nitelikteki bir tuz çözeltisinin kullanılmasıyla abrajın azaldığı, renk verimliliğinin arttığı, boyamada pH'sı tamponlanmış likit alkalı ile beraber kullanıldığında partiler arası RPT'nin (tekrarlanabilirlik) arttığı da gözlenmiştir.

   

Tesis 6 bölümden oluşmaktadır:

 • Tuz Çözme Deposu
 • Tuz Çözeltisi Saflaştırma ünitesi (Reaksyon Tankları)
 • Nötralizasyon
 • Hassas filtrasyon
 • Depolama ünitesi (Çözelti Depoları)
 • Çamur kurutma yatağı