Politikalarımız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ


Enta Mühendislik Arıtma Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti. firması olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye en az zarar veren teknoloji ve prosesleri seçip, doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıp, oluşan atıkların uygun şartlarda bertaraf edilmesini sağlayarak çevre üzerindeki etkilerimizi asgari düzeye indirmek amacıyla;

* Çevresel amaç ve hedefleri belirlemek, bu hedefleri gerçekleştirmek ve gözden geçirerek sürekli iyileştirmek,

* Çevre ile ilgili tüm yasal yükümlülük ve yönetmeliklere uymak ve müşteri gerekliliklerini yerine getirmek ve çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi için bir Çevre Yönetim Sistemi yerleştirmek,

* Geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini desteklemek,

* Çalışanlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek, eğitimler ve uygulamalar ile bu bilincin devamlılığını sağlamak,

* Tüm tedarikçi ve müşterileri çevre konusunda bilinçlendirmek,

* Enta mühendislik çevre politikasının kamuoyu tarafından bilinmesini sağlamak,

* Çevre Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilmesi ve uygulanması ilke ve taahhüdümüzdür.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


Enta Mühendislik Arıtma Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti. firması olarak İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin bütün yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, tüm çalışanların sağlık, güvenlik, çalışma ortamı açısından çalışılabilir bir iş ortamında olmalarını temin için;

* Enta Mühendislik olarak, işe bağlı hastalıkların, yaralanmaların, sağlık bozulmalarının oluşmasının önlenmesini sağlamak,

* Enta Mühendislik olarak ilgili tüm taraflara, işe bağlı hastalıkların, yaralanmaların, sağlık bozulmalarının oluşmaması için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak,

* Tüm faaliyetlerimizde ve yeni planlanan süreçlerde, iş kazalarını oluşturabilecek riskleri (nedenleri, tehlikeleri) en aza indirmek,

* İş Sağlığı ve Güvenliği konularında tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek eğitimler ve uygulamalar ile bu bilincin devamlılığını sağlamak,

* İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilmesi ve uygulanması ilke ve taahhüdümüzdür.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ


Su, atıksu arıtma ve katı atık teknolojileri konusunda; sürekli bir gelişim içerisinde dinamik, yenilikçi, araştırıcı, takipçi, denetleyici yaklaşım ile taahhütlerimizi gerçekleştirip hedeflerimize ulaşmaktır,

* Verilen tüm hizmet ve taahhütlerimizde müşteri gereksinimlerini anlamak, müşterinin ihtiyaçlarını ve beklentileri tatmin ederek, isteklerini zamanında ve her defasında istenen kalitede karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamaktır,

* Tedarikçilerimizle karşılıklı faydalı ilişkiler kurmaktır,

* Tüm çalışanlarımızla birlikte takım çalışmasını uygulayarak, eğitim programlarımızla personel kalitemizi geliştirerek ve çalışma koşullarımızı iyileştirerek sürekli gelişim fikrini uygulamaktır,

* Kalite performansını etkin olarak geliştirmek ve süreçlerimizi daima geliştirmek temel ilke ve taahhüdümüzdür.