Endüstriyel Atık su

Endüstrilerin çok yönlülüğü oluşan atıksularının da çok farklı karakterde olmasını doğurmaktadır. Bu nedenle her uygulamada kendine özgü bir kirlenme problemi olan bir endüstriyel tesis için özel bir çözüm geliştirme zorunluluğu vardır. ENTA Mühendislik, kendine özgü çözümlerini, tesisteki üretim / su kullanımı / atıksu oluşumu ilişkilerinin, atıksu karakteristiklerinin, arıtılabilirlik özelliklerinin ve yerel koşullarının titizlikle incelenensine dayandırır.

ENTA Mühendislik tekstil, gıda, ilaç, kimya, deri, ağır metal v.b. sektörlerde birçok arıtma tesisinin tasarımının ve anahtar teslim olarak kurulmasını gerçekleştirir.

Bu tesislerde başarıyla uygulan arıtma yöntem ve teknikleri arasında kimyasal pıhtılaştırma, kimyasal çöktürme, kimyasal oksidasyon, nötralizasyon, flotasyon, lamella çökeltimi ve yağ ayrımı, aktif çamur, ardışık kesikli reaktörler, biyofiltrasyon, anaerobik stabilizasyon, aktif karbon adsorbsiyonu, üçüncül filtrasyon, kimyasal çamur şartlandırma, çamur susuzlaştırma bulunmaktadır.